TRANSAMBIENTAL

Logo / Maquetació / Publicitat / Retolació

Restiling imatge.

Simplificació de colors i aplicació en vehicles.

Papereria i catàlegs.

Setembre 2013.