SOCIALMENT

Logo / Maquetació

Empresa de gestió de xarxes socials.

Naming & branding.

Aplicacions vàries.

Febrer 2012.