SERAGRO

Logo / Retolació

Logotip i aplicacions vàries.

Reyolació vehicles.

Roll-ups per fires.

Maig 2009.