MARIO PONS

Logo / Maquetació

Logotip.

Aplicació a la papereria.

Juny 2014.