LAKIBUY

Logo / Maquetació / Retolació

Logotip.

Creació de mascota.

Il·lustració de Miquel Sabaté.

Retolació de les oficines.

Juny 2015.