ILERDA SERVEIS

Logo / Publicitat

Naming GREEN SOLUTIONS.

Proposta de campanya a desenvolupar durant 3 anys, fins l’aniversari de l’empresa.

Propostes de layouts per a publicitats i promocions.

Juny 2016.