ILERDA SERVEIS

Logo / Maquetació / Publicitat

Realització de membret/distintiu pels 30 anys.

Agost 2017.

Aplicació en tots els elements durant el 2018.

Calendaris, papereria, anuncis, vehicles…