GBS BATERIAS

Logo / Maquetació / Packaging / Publicitat / Web

Logotip.

Etiquetes bateries.

Web.

Gener 2015.