FARMÀCIA ÒPTICA ORTOPÈDIA ROC

Logo

Restyling del logotip.

Calia una sutil renovació de l’antic logo i afegir-hi el concepte de l’ortopèdia.

Aplicació a la papereria bàsica, rètol, bosses i fundes receptes.

Juliol 2018.