AGORA

Logo / Maquetació

AGORA, gestió emocional.

Creació i realització d’imatge corporativa.

Desembre 2011.